Молба за напускане с предизвестие – образец

З А Я В Л Е Н И Е от ……………………………………………………………………………………………………… ЕГН ……………………………, настоящ адрес: …………………………………………………………………………………. тел: …………………………………….. E-mail: ….……………………………… …

Разгледай / Изтегли

Молба за неплатен отпуск

Формуляри за подаване на молба за неплатен годишен отпуск: Резолюция на управителя:                                                                       __________________________________ __________________________________ __________________________________                                                                     До Управителя                             / подпис,печат/ …

Разгледай / Изтегли