Recent Posts

  • Документи за Граждански брак

    За да бъде съюзът на младоженците законен, според Конституцията на Република България, единствена валидна форма е гражданския брак. Сключването на граждански брак трябва да стане при спазването на определена процедура и...