Молба за неплатен отпуск

Формуляри за подаване на молба за неплатен годишен отпуск: Резолюция на управителя:                                                                       __________________________________ __________________________________ __________________________________                                                                     До Управителя                             / подпис,печат/ …

Разгледай / Изтегли