Молба за напускане с предизвестие – образец

З А Я В Л Е Н И Е от ……………………………………………………………………………………………………… ЕГН ……………………………, настоящ адрес: …………………………………………………………………………………. тел: …………………………………….. E-mail: ….……………………………… …

Разгледай / Изтегли