Документи за огнестрелно оръжие

 

Притежаването на собствено огнестрелно оръжие е изключителна отговорност и поради тази причина изискванията за неговото легално придобиване са доста високи. Ако желаете да имате такова или искате да работите като въоръжена охрана, то със сигурност информацията по-долу ще ви бъде полезна.

Преди да се стигне до купуването на пистолет и неговото използване, задължително се преминава курс за безопасно боравене с оръжие. За записването на такъв курс ви трябват:

 • Свидетелство за съдимост – издава се от Районния съд по местоживеене на лицето.
 • Бележка за психическото състояние – издава се от психодиспансер след преглед от специалист.
 • Снимка в паспортен размер.

След успешно завършване на курса за безопасно боравене с оръжие ще получите документ, с който можете да получите разрешение за купуване на огнестрелно оръжие. Този документ няма срок на валидност.

Документи за получаване на разрешително за оръжие:

 • Удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с оръжие.
 • Документ от Национална следствена служба (НСС).
 • Бележка за платена държавна такса.
 • Документ за монтирана каса.
 • Разрешително за закупуване на оръжие.
 • Фактура за покупката на оръжие.
 • Попълнен талон за разрешително;
 • При ново оръжие – сертификат, а при употребявано – документ за техническа годност.

Документът от НСС се изважда с цел да се удостовери, че нямате повдигнати обвинения и не сте следствен към момента. Документите се депозират в служба Контрол на общоопасни средства (КОС), която се намира в Районното управление по местоживеене.

С това обаче не свършват изискванията, следва да закупите и монтирате каса за съхранение на оръжието, като е задължително това да стане на адреса ви по лична карта. След като монтирате касата, кварталният полицай е длъжен да направи проверка за правилното монтиране и другите обстоятелства и да ви даде бележка. Един месец по-късно се очаква да получите разрешителното за закупуване на оръжие.

Срокът за купуване на оръжието е до 3 месеца от издаване на разрешителното и то да бъде с 50 броя боеприпаси. При покупката трябва да изискате фактура, попълване на талон от разрешителното, както и сертификат, ако оръжието е ново. В случай че оръжието е употребявано, трябва да получите документ за неговата техническа изправност.

С документите от покупката на оръжието, самото оръжие и 5 броя от боеприпасите, трябва да отидете отново в служба КОС, за да бъде направена прострелка. Още месец по-късно трябва да получите оръжието си, заедно с разрешително за носене, употреба и съхранение. Това разрешително е с валидност 5 години.