Документи за записване в детска градина

Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ в детска градина:

  • Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина;
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Документ, удостоверяващ наличие на предимство /оригинал и ксерокопие/;
  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя);
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

Документи преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в детска градина:

  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.

Друга полезна информация:

*Кандидатстването и класирането в столичните общински ОДЗ, ЦДГ и СДЯ се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). Няма нужда да ходите на място до детското заведение за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора на детското заведение (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).

*Децата, родени през месец януари 2014 г. ще имат възможност да кандидатстват с предния набор, но след като класиранията влязат в текущ режим на прием, т.е. след месец септември 2016 година.

*Децата, които са записани в общински ОДЗ-та автоматично продължават в следващата група през септември.

*Когато бащата фигурира вече в друг семеен профил. Направете регистрация на детето си в системата, без да въвеждате бащата, след което изпратете ЕГН и трите му имена чрез формата за обратна връзка, за да се добави в семейния профил.

*Когато бащата на детето не е българин и няма ЕГН. Направете регистрация на детето, без да въвеждате данните за бащата, след което изпратете имената му и рождената дата и година чрез формата за обратна връзка, за да се добави в семейния профил.

*Предимство по ДК4 ползват кандидатстващите деца, които имат поне един родител, работещ на трудов договор в общинските детски заведения и училища, най-малко 6 месеца преди класиране и не са в период на предизвестие.