Tag: Документи за Развод

  • Необходими документи за развод

    Необходими документи за развод по взаимно съгласие: Искова молба – 2 броя; Проект на споразумение; Акт за брак – в оригинал; Акове за раждане на децата – копия със заверка...