Tag: документи за детска градина

  • Документи за записване в детска градина

    Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ в детска градина: Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина; Копие от акта за раждане на детето; Документ, удостоверяващ наличие на предимство...