Category: Uncategorized

 • Документи за огнестрелно оръжие

    Притежаването на собствено огнестрелно оръжие е изключителна отговорност и поради тази причина изискванията за неговото легално придобиване са доста високи. Ако желаете да имате такова или искате да работите...

 • Документи за купуване/продажба на автомобил

  Необходими документи за продажба или купуване на автомобил: Договор за покупко-продажба на МПС. Няма изискване за броя на екземплярите, които трябва да се представят. Проектът за договор може да се...

 • Документи за записване в детска градина

  Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ в детска градина: Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина; Копие от акта за раждане на детето; Документ, удостоверяващ наличие на предимство...

 • Необходими документи за развод

  Необходими документи за развод по взаимно съгласие: Искова молба – 2 броя; Проект на споразумение; Акт за брак – в оригинал; Акове за раждане на децата – копия със заверка...

 • Документи за Граждански брак

  За да бъде съюзът на младоженците законен, според Конституцията на Република България, единствена валидна форма е гражданския брак. Сключването на граждански брак трябва да стане при спазването на определена процедура и...