Цени

Цените на нашите услуги се определят според естеството на работата и в някои случаи те се налага да бъдат договаряни специално. Например, когато се налага търсене в архиви, в малки населени места, в масиви, които изискват специфичен достъп и т.н.

 

В стандартни случаи предлагаме пакетни цени:

Пакет "Имот" - 199 лв.

Включва изваждане на всички документи, свързани с един имот: актуален и предишни нотариални актове, завещания, скици и други документи, налични в община, имотен регистър и съответните архиви.*

 

Пакет "Нотариус": 399 лв.

Включва оригинали всички документи от пакет "Имот" плюс всички други документи, необходими за изповядване на сделка пред нотариус, в това число: актуална скица, удостоверение от кадастър, удостоверение за наследници, удостоверение за тежести, данъчна оценка и др.*

 

Пакет "Родова памет": 999 лв.

Включва откриване и осигуряване на до 30 копия от документи, свързани с историята на даден род или хора от рода: кръщелни свидетелства, копия от кондики, църковни документи, документи от архиви, библиотеки, общини, бежански документи.